صدرالدين متولي

دانشیار دانشکده علوم انسانی


نام: صدرالدين متولي
دانشکده: علوم انسانی
گروه: جغرافيا
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس ایمیل: s a d r _ m o t e v a l l i @ i a u n o u r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
جغرافياي طبيعي-ژئومرفولوژي
علوم تحقيقات تهران
ايران
1380
کارشناسی ارشد
جغرافياي طبيعي
شهيد بهشتي تهران
ايران
1374
کارشناسی
جغرافيا
دانشگاه تهران
ايران
1371

دروس ارائه شده 6 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
بانک اطلاعاتی و داده های فضایی گردشگری
سامانه آموزشیار
1514
چهارشنبه
7-10
کارشناسی ارشد
روش تحقیق علمی پیشرفته
سامانه آموزشیار
1463
چهارشنبه
14-16
کارشناسی ارشد
طبیعت وشهر
سامانه آموزشیار
1461
پنج شنبه
7-9
کارشناسی ارشد
مدیریت شهری
سامانه آموزشیار
1465
پنج شنبه
9-11
کارشناسی ارشد
روش شناسی وتکنیکهای تحقیق با تاکید بر آینده نگاری
سامانه آموزشیار
1038
پنج شنبه
11-13
دکترا
مدیریت مخاطرات شهری
سامانه آموزشیار
1039
پنج شنبه
14-16
دکترا

سوابق اجرایی 4 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مديرگروه جغرافيا در مجتمع علوم پايه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
مهر 1376
اسفند 1377
مدير گروه جغرافيا دانشكده علوم انساني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
اسفند 1377
مهر 1380
معاونت آموزشي و دانشجويي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
مهر 1380
مرداد 1383
رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
مرداد 1383
خرداد 1397

جوایز و افتخارات 30 عنوان

عنوان
سال
بررسی ساز و کار وقوع زمین لغزش در جنگل تنگه¬سر حوزه آبخیز واز رود
1381
بررسی علل وقوع زمین لغزش در دامنه شمالی البرز
1382
امکان سنجی جذب توریسم در بخش بلده نور
1383
بررسی فرآیندها و اشکال ژئومرفیک ساحلی
1387
مروری بر قوانین و ضوابط حریم دریای خزر و ارتباط آن با کاربری اراضی (موردی: ساحل نور)
1388
نقش مدیریت ساحلی در توسعه پایدار شهری با تأکید بر بعد زیست محیطی و کالبدی – فضایی (مطالعه موردی : نوار ساحلی نور و رویان )
1390
ارزيابي آسيب‌پذيري شهري در برابر زلزله درفرودگاه تهران
1390
راهکارهاي تحول فرهنگي در دانشگاه
1390
بررسی تغییرات پوشش جنگلی در حوضه آبخیز لاویج رود شهرستان نور
1390
ارائه الگوی بهینه در صنعت گردشگری درشهرهای ساحلی مازندران براساس مدل swot (مطالعه موردی: شهرستان چالوس)
1390
بررسی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در توسعه شهری (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)
1390
نقش تغيير كاربري اراضي بر مؤلفه هاي بيلان هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كن
1391
ارزيابي تغييرات بلند مدت ژئومورفولوژيکي در منطقه ساحلي تنکابن
1391
رابطه تغییر كاربری اراضی و حجم رواناب شهری مطالعه موردی: منطقه 5 شهر تهران
1391
سازوکار تشکيل واريزه¬هاي دامنه¬اي درحوضه آبخیز وازرود (زيرحوضه رودبارک)
1391
ارزیابی تغییرات بلند مدت خط ساحلی شهرستان تنكابن طی سالهای 1984 و 2010
1391
ارزیابی تغییرات ژئومرفولوژیکی در منطقه ساحلی پارک جنگلی سیسنگان تا سرخرود
1392
مكانیسم تشكیل و گسترش گالی در حوضه آبحیز وازرود، مازندران
1392
جایگاه جاذبه های طبیعت گردی شمیرانات در توسعه گردشگری
1392
سیاست های محیطی در آمریکا و ژاپن
1392
شهرهای جهانی و گردشگری فرهنگی
1392
بررسی علل وقوع رواناب های شهری و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت آن-مطالعه موردی شهر لنگرود
1393
بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی بافت های شهری منطقه 9 تهران و ارایه راهکارهایی در جهت بهبود آن
1393
بررسی و تحلیل توزیع فضایی _ مکانی کاربری های فضای سبز در برنامه ریزی توسعه شهری با استفاده از مدل معادلالات ساختاری (مورد پژوهش: منطقه 21 تهران)
1393
ارزیابی نقش خدمات و امكانات در توسعه طبیعت گردی شهری از نظر گردشگر (مطالعه ی موردی: شهر رامسر)
1393
تحلیل شاخص های خدماتی - رفاهی نواحی شهری از منظر توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی:منطقه 2 شهری تهران)
1394
بررسی و تحلیل چگونگی کاربرد فناوری نانو با استفاده از انرژی خورشیدی درساختمانهای زیستی شهر پرند
1394
نقش ژئوتوریسم درتوسعه گردشگری منطقه ای (مطالعه موردی شهرستان بابل)
1394
تحلیل برنامه ریزی کالبدی شهری با تاکید بر موقعیت مکانی مراکز آموزشی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
1394
تعیین ظرفیت برد بمنظور توسعه گردشگری منطقه ای(مطالعه موردی:چشمه های آب گرم لاویج)
1394

تالیف و ترجمه 10 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
بخش هشتم كتاب ژئومورفولوژي منطقه اي ايران
سازمان جغرافيايي ارتش
1382
تالیف
روش ها و تكنيك ها در ژئومورفولوژي
موسسه لاهوت
1390
تالیف
میکروکلیماتولوژی
دانشگاه شهید بهشتی
1395
تالیف
شهرگرایی جدید،بازگشت به آینده
هوشمندتدبیر
1397
تالیف
كارتوگرافي و نقشه هاي توپوگرافي
دانشگاه شهيد بهشتي
1397
تالیف
تعیین ظرفیت برد گردشگری
ارشدان
1398
تالیف
مخاطرات طبیعی و توسعه شهرهای ساحلی
دیبادخت
1398
تالیف
حفظ محیط زیست برای آینده ای بهتر
جهاددانشگاهی مازندران
1399
تالیف
گردشگری،قلمرو وتوسعه پایدار
جهاددانشگاهی مازندران
1399
تالیف
مدیریت شهر پایدار
جهاددانشگاهی مازندران
1399
تالیف

مقالات در نشریات 5 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
بررسي كارايي سيستم طبقه بندي روزگن مطالعه موردي طبقه بندي رودخانه هاي بابل
فصل نامه جغرافيايي سرزمين
1384
5
30
شناسایی اشکال ژئومرفولوژیک رودخانه¬ای – بخش اول: مروری بر اشکال بستری (مطالعه موردی: رودخانه¬های حوزه شمالی البرز مرکزی – چالوس تا تالار)
فصل نامه جغرافيايي سرزمين
1385
11
80
بررسی اشکال و فرآیندهای مؤثر بر تحول اشکال ژئومرفولوژیک منطقه ساحلی مطالعه موردی : ساحل رویان (شهرستان نور)
فصلنامه پژوهش های دریایی
1388
1
42
تعیین حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از رگرسیون لجستیک در حوزه آبریز واز (استان مازندران)
فصلنامه جغرافیای طبیعی
1388
5
53
علل وقوع زمین لغزش در منطقه دوهزار تنکابن
فصلنامه اکوسیستم طبیعی
1390
4
37

تحقیقات 15 تحقیق

عنوان
بررسي رودخانه هاي بابل و تالار در محدوده جلگه ساحلي با استفاده از مدل طبقه بندي روزگن
بررسي و شناخت عوامل در حركات توده اي زمين و راه هاي پيشگيري از خسارات ناشي از آن در حوزه آبخيز وازرود
بررسي و شناخت عوامل و موانع موجود در واحد نور و ارايه راهكارهاي مناسب جهت بهينه سازي كيفيت امور -پژوهشي،آموزشي،دانشجويي،فرهنگي،عمراني
بررسی نقش ناهمواری‌ها در برنامه ریزی شهرهای ساحلی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) درشهرهای نور، رویان و ایزد شهر
پهنه بندي خطر زمين لغزش در البرز شمالي-مطالعه موردي حوزه آبخيز وازرود
تاثير تغييرات كاربري اراضي حوضه هاي بالادست بر رويداد سيلاب شهري-موردي حوضه شميران
تحليل دبي لبالبي رودخانه لاويج رود
ساماندهی کاربری های اراضی ساحلی به منظور توسعه گردشگری شهر سرخ رود
شناسايي اشكال ژئومورفيك رودخانه اي و فرايندهاي تشكيل دهنده آنها-مطالعه موردي رودخانه هاي حوزه البرز مركزي چالوس تا بابل
طرح راهبردی پنج ساله سرخرود
مطالعه ژئومرفولوژي شمال غرب ايران
مطالعه طرح هادي روستايي آسفيج
مطالعه طرح هادي روستايي انجم آباد
مطالعه طرح هادي روستايي بنستان
نقش نوسانات آب دریا بر تغییر کاربری اراضی ساحل و گردشگری شهرهای نور و رویان